Bereikbaarheid

Beheer- en onderhoud wegen

Voorgesteld wordt om de budgetten voor beheer- en onderhoud wegen te verhogen in verband met areaal uitbreidingen.
Met ingang van 1 januari 2016:

  • Verlichting N227 en N210 volgens GS besluit van 16-6-2015 een bedrag van € 8.560

Met ingang van 1 januari 2017:

  • Aanleg fietstunnel onder de N237-Amersfoortseweg in de Bilt bij Vollenhoven volgens GS besluit 14-7-2015 een bedrag van € 8.950
  • Uitvoeren maatregelen N212 en 2016 en 2018/2019 volgens GS besluit van 22-9-2015 een bedrag van € 1.100
  • Aanleg bermverharding bij groot onderhoud N210 bij hectometer 39,4-40,95 volgens GS besluit van 26-1-2016 een bedrag van € 2.400

Met ingang van 1 januari 2020:

  • Aanleg ecoduct N237 Beukbergen volgens GS besluit van 1-7-2008 een bedrag van € 30.000

Bereikbaarheidsoffensief Utrecht (BOR)

Bij de BOR heeft een actualisatie plaatsgevonden van de lopende projecten. Door de daadwerkelijke realisatie in 2015 en nieuwe inzichten op het gebied van doorlooptijd en investeringen in 2016 verwachten we dat er € 1.350.000 minder uitgeven wordt. Lagere uitgaven bij het project N237 OV Utrecht - Amersfoort en hogere uitgaven bij de N412 Universiteitsweg Uithof/De Bilt en N201. De maximum bijdrage van het rijk is al gedeclareerd. De (per saldo) lagere uitgaven leiden tot een lagere onttrekking aan de reserve GWW.

Risico Aanbesteding en implementatie concessie provincie Utrecht 2016-2023

Wij hebben in juli 2015 de aanbesteding van de concessie provincie Utrecht gegund aan vervoerder Syntus. De nieuwe concessie start op 11 december 2016. Zittend vervoerder Connexxion (nummer twee in de aanbesteding) heeft tegen de gunning bezwaar aangetekend. Op advies van de provinciale bezwaarcommissie is dit bezwaar in december 2015 door ons ongegrond verklaard. Connexxion is hiertegen in beroep gegaan bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Connexxion heeft voor de juridische procedures geen voorlopige voorziening aangevraagd. Hierdoor heeft het bezwaar/beroep geen opschortende werking voor de implementatie van de nieuwe concessie met Syntus. Wij moeten daarom het implementatieproces met Syntus onverkort doorzetten. Het indienen van een voorlopige voorziening is door ons niet afdwingbaar. We hebben wel (januari 2016) bij het CBb gevraagd om spoedbehandeling. Dit verzoek is niet gehonoreerd. De zitting zal waarschijnlijk medio september zijn. Het moment van uitspraak en de onvoorspelbare uitkomst, brengen risico’s met zich mee voor de provincie. De vorm en grootte van de risico’s zijn afhankelijk van het moment van de uitspraak en de uitkomst daarvan.